INNE

Remont podwórza

OBIEKT: PROJEKT REMONTU WNĘTRZA PODWÓRZOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I WROCŁAW, UL. NORWIDA

PROJEKT: 2013-2014
ZAKRES: PROJEKT KONCEPCYJNY, BUDOWLANY ORAZ WYKONAWCZY,

STATUS: ZREALIZOWANY