Projekt koncepcyjny gimnazjum promujące zdrowie we Wrocławiu.