ANALIZY

 • studium koncepcyjne
 • studia programowo-przestrzenne
 • chłonności inwestycyjne terenów
 • analizy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • konsultacje

PROJEKTY WIELOBRANŻOWE

 • architektura
 • projekty konstrukcji
 • instalacje sanitarne
 • instalacje elektryczne i teletechniczne
 • projekty drogowe
 • świadectwa i charakterystyki energetyczne budynków
 • projekty terenów zieleni

PROCESY ADMINISTRACYJNE

 • przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy
 • pozwolenia na budowę
 • pozwolenia na użytkowanie
 • odstępstwa od warunków technicznych
 • uzgodnienia
 • opinie
 • ekspertyzy
 • decyzje o środowiskowych uzgodnieniach

PROJEKTY BUDOWLANE

 • indywidualne budynki mieszkalne jednorodzinne
 • budynki mieszkalne wielorodzinne
 • budynki użyteczności publicznej
 • lokale użyteczności publicznej
 • projekty budynków handlowych

FAZA PROJEKTÓW WYKONAWCZYCH

 • projekty wielobranżowe
 • optymalizacja rozwiązań technicznych
 • detale architektoniczne
 • obsługa projektowa
 • obsługa realizacyjna
 • dokumentacje powykonawcze

PROJEKTY WNĘTRZ

 • koncepcje funkcjonalno-przestrzenne
 • wizualizacje
 • widoki ścian
 • szczegółowe rysunki wykonawcze
 • zastępstwo inwestorskie
 • nadzór nad realizacją inwestycji
 • zestawienia materiałowe
 • uzgodnienia z podwykonawcami
 • harmonogram realizacji
 • realizacje „pod klucz”

NADZORY

 • nadzory autorskie
 • nadzory inwestorskie
 • pełnienie roli inwestora zastępczego
 • współpraca aż do uzyskania efektu końcowego

KOSZTORYSY

 • kosztorysy inwestorskie
 • przedmiary robót w zamówieniach publicznych
 • analizy ekonomiczne
n

PRZEBUDOWY I ADAPTACJE

 • przebudowy i rozbudowy istniejących budynków
 • przebudowy i rozbudowy istniejących obiektów zabytkowych
 • projekty remontów
 • adaptacje gotowych projektów
 • inwentaryzacje